Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu rejestrów, ewidencji i archiwum regulują poniższe przepisy:
   

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330),
  2. Zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1: instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych; załącznik nr 3: instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych),
  3. Zarządzenie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr 7/15 z dnia 01.04.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Izbie Skarbowej w Poznaniu
  4. Zarządzenie Nr 48/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Izby Skarbowej w Poznaniu.

  W Izbie Adminstracji Skarbowej w Poznaniu prowadzone są w szczególności następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
  - archiwum zakładowe,
  - lista biegłych skarbowych (znajduje się w zakładce Informacje podatkowe),
  - pocztowa książka nadawcza,
  dodatkowo:
  - ewidencja pieczęci,
  - ewidencje spraw,
  - ewidencje księgowe,
  - ewidencja zamówień publicznych,
  - ewidencja osób upoważnionych do dostępu do informacji zastrzeżonych,
  - rejestr spraw w sądach powszechnych i administracyjnych,
  - rejestr umów zawartych przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 09:17 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2016 07:56
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian