Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) ANNA RYBARSKA

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) JACEK PRZYBYLSKI

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) BARBARA TADEUSZEWSKA

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN3) MARIOLA WOŹNIAK

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:19 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 09:14
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak