Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) PRZEMYSŁAW GORDZELEWSKI

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) LESZEK SKRZYPCZAK

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) ELŻBIETA WIŚNIEWSKA

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:21 Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2015 11:44
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski