Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p. o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) GRAŻYNA SZUBA-GULEWICZ

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) MARIA KALUPA

  p. o. Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) AGNIESZKA ZMUDZIŃSKA

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:27 Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2016 12:02
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian