Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p. o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) MARCIN CZAIŃSKI

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) VIOLETTA TYLKA 

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) ANNA STANKIEWICZ 

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:35 Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2016 12:18
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Marta Siewiera
  Rejestr zmian