Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p. o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) EWA LINK-PETRYKOWSKA

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) HANNA PAPRZYCKA

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) EDYTA SWOROWSKA

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 11:37 Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2016 12:48
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian