Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) GRAŻYNA PYTLAS

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) DARIUSZ BŁASZAK

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2016 09:26
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak