Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p. o. Naczelnika Urzędu Skarbowego (NUS) MARCIN KĘDZIERSKI
   
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) ARLETA LEKI
   
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) ZBIGNIEW GAŁĘSKI
   
  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:13 Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2016 11:39
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Barbara Piwkowicz
  Rejestr zmian