«Powrót

Obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Śremie

Obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Śremie

Obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Śremie

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku obsługę kasową Urzędu Skarbowego w Śremie wykonuje Poczta Polska S.A. - Urząd Pocztowy Śrem 1, przy pl. 20 Października 41.

Zakres usług obejmuje:
1) przyjmowanie w punkcie kasowym wpłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, w szczególności dla:
     a) podatku dochodowego,
     b) podatków pośrednich,
     c) podatku od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych,
     d)innych zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,
        do których określenia i poboru właściwym organem jest urząd skarbowy;

2) dokonywanie w punkcie kasowym wypłat gotówkowych dla podatników z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych o których mowa w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.);

3) dokonywanie w punkcie kasowym wypłat gotówkowych z tytułu zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304) zgodnie z decyzją urzędu skarbowego;

4) dokonywanie wypłat innych niż określone w pkt 2 i 3.