Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p. o. Naczelnika Urzędu Skarbowego (NUS) BOŻENA JANISZEWSKA
   
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) MAGDALENA BARSKA
   
  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:39 Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2016 14:05
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian