Informacje w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

  Informacje w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

  Informacje w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc styczeń 2017 r. wynosi 39.899,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na miesiąc grudzień 2016 r. wynosi  2.903,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc marzec 2017 r. wynosi 36 500,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na miesiąc marzec 2017 r. wynosi 2.700,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na miesiąc listopad 2016 r. wynosi  3.412,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na miesiąc luty 2017 r. wynosi 2.700,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc luty 2017 r. wynosi 35 500,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc listopad 2016 r. wynosi 39.324,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na miesiąc styczeń 2017 r. wynosi 2.900,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc styczeń 2017 r. wynosi 34.500,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska - na miesiąc październik 2016r. wynosi  3.689,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc październik 2016 r. wynosi 38.618 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za wrzesień 2016 r. wynosi 2.648,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc wrzesień 2016 r. wynosi 38.241,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na miesiąc listopad 2016 r. wynosi 3.100,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc listopad 2016 r. wynosi 37.000,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara za miesiąc sierpień 2016 r. wynosi 37.559,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" za lipiec 2016 r. wynosi  3.927,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na październik 2016 r. wynosi 2.900,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc październik 2016 r. wynosi 38.000,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" za czerwiec 2016 r. wynosi  4.188,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na miesiąc wrzesień 2016 r. wynosi 38.000,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna "Powrócisz Tu" na wrzesień 2016 r. wynosi 3.800,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara za miesiąc lipiec 2016 r. wynosi 39.843,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za czerwiec 2016 r. wynosi 4.076,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na wrzesień 2016 r. wynosi 2.700,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara za czerwiec 2016 r. wynosi 39.202,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" za maj 2016 r. wynosi 3.924,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za maj 2016 r. wynosi 3.205,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na sierpień 2016 r. wynosi 2.900,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na sierpień 2016 r. wynosi 37.000,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna "Powrócisz Tu" na lipiec 2016 r. wynosi 3.800,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara za maj 2016 r. wynosi 38.745,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" za kwiecień 2016 r. wynosi 4.705,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za kwiecień 2016 r. wynosi 3.506,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna "Powrócisz Tu" na lipiec 2016 r. wynosi 4.000,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na lipiec 2016 r. wynosi 36.000,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara za kwiecień 2016 r. wynosi 32.652,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" za marzec 2016 r. wynosi 4.049,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na czerwiec 2016 r. wynosi 2.600,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna "Powrócisz Tu" na czerwiec 2016 r. wynosi 4.000,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na czerwiec 2016 r. wynosi 35.000,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" za luty 2016 r. wynosi 4.199,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara za marzec 2016 r. wynosi 32.989,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na maj 2016 r. wynosi 33.000,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za marzec 2016 r. wynosi 2.531,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna "Powrócisz Tu" na maj 2016 r. wynosi 3.800,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara za luty 2016 r. wynosi 31,833,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za luty 2016 r. wynosi 2.680,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" za styczeń 2016 r. wynosi 2.989,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za styczeń 2016 r. wynosi 2.852,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na maj 2016 r. wynosi 2.700,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na styczeń 2015 r. wynosi 34.678,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za grudzień 2015 r. wynosi 2.444,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na kwiecień 2016 r. wynosi 33.000,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na kwiecień 2016 r. wynosi 2.500,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna ,,Powrócisz Tu" za kwiecień 2016 r. wynosi 3.800,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za listopad 2015 r. wynosi 2.705,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna ,,Powrócisz Tu" za marzec 2016 r. wynosi 3.500,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za październik 2015 r. wynosi 2.958,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" za grudzień 2015 r. wynosi 2.626,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na marzec 2016 r. wynosi 2.400,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na marzec 2016 r. wynosi 33.000,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na grudzień 2015 r. wynosi 33.574,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska za wrzesień 2015 r. wynosi 2.440,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" za listopad 2015 r. wynosi 3.252,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na luty 2016 r. wynosi 33.000,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na luty 2016 r. wynosi 2.400,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na luty 2016 r. wynosi 3.500,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara za listopad 2015 r. wynosi 30.300,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na styczeń 2016 r. wynosi 3.700,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na styczeń 2016 r. wynosi 2.300,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na styczeń 2016 r. wynosi 33.000,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na październik 2015 r. wynosi 3.041,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na październik 2015 r. wynosi 32.724,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na wrzesień 2015 r. wynosi 3.171,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na grudzień 2015 r. wynosi 2.500,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na grudzień 2015 r. wynosi 3.500,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na grudzień 2015 r. wynosi 33.000,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na sierpień 2015 r. wynosi 2.502,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na wrzesień 2015 r. wynosi 30.653,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na lipiec 2015 r. wynosi 2.125,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na listopad 2015 r. wynosi 33.000,00 zł

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na listopad 2015 r. wynosi 3.000,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na sierpień 2015 r. wynosi 32.758,00 zł

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na czerwiec 2015 r. wynosi 3.277,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na lipiec 2015 r. wynosi 33.786,00 zł

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na październik 2015 r. wynosi 4.800,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na październik 2015 r. wynosi 34.000,00 zł

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na październik 2015 r. wynosi 2.000,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na czerwiec 2015 r. wynosi 33.181,00 zł

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na wrzesień 2015 r. wynosi 3.500,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na wrzesień 2015 r. wynosi 34.000,00 zł

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na wrzesień 2015 r. wynosi 1.900,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na sierpień 2015 r. wynosi 34.000,00 zł

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na sierpień 2015 r. wynosi 1.800,00 zł.

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na maj 2015 r. wynosi 32.139,00 zł

  Przekazana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na kwiecień 2015 r. wynosi 33.506,00 zł

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Gastro - Centrum Ewa Tomaszewska na lipiec 2015 r. wynosi 1.600,00 zł.

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na lipiec 2015 r. wynosi 34.000,00 zł

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Firma TUTTI-FRUTTI 2 s.c. Lisiecki Mirosław, Lisiecka Barbara na czerwiec 2015 r. wynosi 33.000,00 zł

  Prognozowana kwota dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych przypadająca dla Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu" na czerwiec 2015 r. wynosi 4.800,00 zł.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.07.2015 Data publikacji: 02.07.2015 12:38 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 18:13
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Marta Siewiera
  Rejestr zmian