«Powrót

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie/sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - meble biurowe - UWAGA ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie/sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - meble biurowe - UWAGA ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie/sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - meble biurowe - UWAGA ogłoszenie nieaktualne

Izba Skarbowa w Poznaniu, na podstawie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, uprzejmie informuje o możliwości:


- dokonania nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego zgodnie z § 38 Rozporządzenia,
- dokonania darowizny składników majątku ruchomego zgodnie z § 39 Rozporządzenia,
- dokonania sprzedaży składników majątku ruchomego zgodnie z § 35 Rozporządzenia.


Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego zawiera załącznik do ogłoszenia.


W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem, darowizną lub kupnem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w terminie 7 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej.
Zgodnie z § 7 ust. 3 wskazanego Rozporządzenia w pierwszej kolejności uwzględnione będą potrzeby innych jednostek.
W przypadku sprzedaży, obecna wartość jednostkowa poszczególnych składników majątku ruchomego została wykazana przy każdej pozycji w załączniku.
Jednocześnie informuje się, że w przypadku gdy co najmniej dwie osoby /podmioty będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika rzeczowego majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona pomiędzy zainteresowanymi stronami aukcja (§ 36  Rozporządzenia) – niniejszy zapis dotyczy wyłącznie sprzedaży.

 

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udzielą:
Pani Katarzyna Kania - nr  tel. 061-85-86-272,
Pan Maciej Śródecki - nr  tel. 061-85-86-137.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.12.2016 Data publikacji: 02.12.2016 13:00 Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2016 11:59
Autor: Maciej Śródecki Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak
Rejestr zmian