«Powrót

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie/sprzedaży zbędnych środków trwałych - sprzęt informatyczny, przestarzały sprzęt informatyczny, sprzęt biurowy i inne - UWAGA ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie/sprzedaży zbędnych środków trwałych - sprzęt informatyczny, przestarzały sprzęt informatyczny, sprzęt biurowy i inne - UWAGA ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie/sprzedaży zbędnych środków trwałych - sprzęt informatyczny, przestarzały sprzęt informatyczny, sprzęt biurowy i inne - UWAGA ogłoszenie nieaktualne

Izba Skarbowa w Poznaniu, na podstawie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. (Dz. U. Nr 114, poz. 761 ze zm.) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, uprzejmie informuje o możliwości:

  • dokonania nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego zgodnie z § 38 Rozporządzenia,
  • dokonania darowizny składników majątku ruchomego zgodnie z § 39 Rozporządzenia,
  • dokonania sprzedaży składników majątku ruchomego zgodnie z § 35 Rozporządzenia.

Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego zawierają załączniki do ogłoszenia:

  1. załącznik nr 1 - sprzęt informatyczny (plik pdf, 59 KB)
  2. załącznik nr 2 - sprzęt informatyczny przestarzały (plik pdf, 116 KB)
  3. załącznik nr 3 - pozostały sprzęt biurowy (plik pdf, 31 KB)

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem, darowizną lub kupnem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w terminie 7 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej.

Zgodnie z § 7 ust. 3 wskazanego Rozporządzenia w pierwszej kolejności uwzględnione będą potrzeby innych jednostek. W przypadku sprzedaży, obecna wartość jednostkowa poszczególnych składników majątku ruchomego została wykazana przy każdej pozycji w załącznikach.

Jednocześnie Izba Skarbowa w Poznaniu informuje, że w przypadku, gdy co najmniej dwie osoby /podmioty będą zainteresowane nabyciem tego samego składnika rzeczowego majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona pomiędzy zainteresowanymi stronami aukcja (§ 36  Rozporządzenia) – niniejszy zapis dotyczy wyłącznie sprzedaży.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udzielą:

  • w przypadku sprzetu informatycznego  Pan Leszek Matla - nr  tel. 061-65-78-414, Pani Dagmara Minda-Konior - nr  tel. 061-65-78-413,
  • w przypadku pozostałego sprzętu biurowego Pani Katarzyna Kania - nr  tel. 061-85-86-272, Pan Maciej Śródecki - nr  tel. 061-85-86-137.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.10.2016 Data publikacji: 11.10.2016 14:10 Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2016 16:19
Autor: Maciej Śródecki Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
Rejestr zmian