Majątek i struktura własnościowa

  Majątek i struktura własnościowa

  Majątek i struktura własnościowa

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zmianami) Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz urzędy skarbowe województwa wielkopolskiego, jako państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskały do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

   

  Informacje o wartości składników majątkowych będących własnością Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - stan na dzień 19.05.2016 r. po przeprowadzonej konsolidacji oraz weryfikacji składników majątku w 2016 r.:
   
  1. grunty – 12 631 908,53 zł
  2. budynki i budowle służebne – 114 649 102,13 zł
  3. sprzęt informatyczny – 33 519 136,17 zł
  4. środki transportu – 3 495 821,68 zł
  5. pozostały sprzęt i urządzenia techniczne – 12 940 317,16 zł
  6. meble biurowe – 2 236 807,57 zł
  7. wartości niematerialne i prawne – 3 820 124,00 zł
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2016 Data publikacji: 20.05.2016 15:28 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2016 08:42
  Autor: Katarzyna Kania Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian