«Powrót

Pilotaż usługi asystenta podatnika w centrach obsługi

Pilotaż usługi asystenta podatnika w centrach obsługi

Pilotaż usługi asystenta podatnika w centrach obsługi

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2015 r. zakończył się czas składania wniosków o wyznaczenie asystenta podatnika w centrach obsługi w ramach prowadzonego pilotażu. Pilotaż usługi asystenta podatnika przeprowadzony w okresie od 1 września do 31 grudnia 2015 r. dotyczy podatników którzy w tym czasie złożyli stosowny wniosek.

Zebrane w trakcie trwania pilotażu dane pozwolą na uzyskanie istotnych informacji, które docelowo pozwolą optymalnie zaprojektować usługę.

Jednocześnie informujemy, że przepisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2184) przysunęły wdrożenie usługi asystenta podatnika o 6 miesięcy.