«Powrót

Sprawdź komu możesz przekazać swój 1%

Sprawdź komu możesz przekazać swój 1%

Sprawdź komu możesz przekazać swój 1%

Znamy już listę organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku za 2015 rok. Jeśli wypełniając tegorocznego PIT-a zdecydujemy się na przekazanie swojej części podatku na jedną z takich organizacji, będziemy mogli wybrać spośród 8250 podmiotów (w tym 616 z Wielkopolski).

Możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego istnieje od 2003 roku. Na początku funkcjonowania tego rozwiązania skorzystało z niego jedynie 80 tys. Polaków. Z roku na rok liczba ta systematycznie rosła, ale momentem przełomowym był rok 2007, kiedy to uproszczone zostały zasady przekazywania 1% podatku. Liczba podatników, którzy skorzystali wówczas z tej formy udzielania wsparcia, wyniosła ponad 5 milionów. W ubiegłym roku w skali kraju niemal 12,5 miliona podatników złożyło w swoich deklaracjach podatkowych dyspozycję przekazania 1% podatku dla wybranej OPP. Średnia wartość przekazanego podatku wyniosła 45 zł.

W Wielkopolsce, na przestrzeni ostatnich 10 lat, kwota przekazywana na organizacje pożytku publicznego za pośrednictwem mechanizmu 1% wzrosła aż 21-krotnie i w ubiegłym roku wyniosła blisko 51 milionów zł. Plasuje to nasz region na 3 miejscu wśród najhojniejszych województw.

Dzięki uruchomieniu tego rozwiązania każdy z nas może samodzielnie wybrać, którą z wielu społecznie użytecznych inicjatyw wesprze ze swoich podatków. Jedyne, co trzeba zrobić, to wypełnić odpowiednie rubryki w rocznej deklaracji podatkowej - podając nazwę organizacji i jej numer KRS - oraz zapłacić należny podatek, a reszty formalności dopełni za nas urząd skarbowy.

Jednostkowo są to zazwyczaj niewielkie kwoty, jednak zsumowane stanowią ogromne – sięgające nierzadko milionów złotych - wsparcie dla ich beneficjentów.

***

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku w 2016 roku (lista dostępna jest również na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link otwiera okno w nowym serwisie)), a także wykaz OPP, które otrzymały wsparcie z 1% w 2015 roku wraz z informacją o wysokości.

Pliki do pobrania