«Powrót

Szybszy zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych

Szybszy zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych

Szybszy zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych

Rodziny spełniające warunki określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny otrzymają zwrot podatku najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji drogą elektroniczną.

Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W ubiegłym roku rozwiązanie to spotkało się z uznaniem. W związku z tym, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach wspierania rodzin wielodzietnych, resort ponownie polecił urzędom skarbowym sprawne zorganizowanie procesu zwrotu nadpłaty uprawnionym podatnikom.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa, nadpłata podatku powinna być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

 

Wystarczy w elektonicznych deklaracjach PIT-36 i PIT-37 w polach (odpowiednio) 327 i 141 poinformować o korzystaniu z Karty Dużej Rodziny. Pozwoli to urzędom skarbowym obsługiwać takie zeznania według przyspieszonej ścieżki zwrotu nadpłaty