«Powrót

Startują pierwsze centra obsługi

Startują pierwsze centra obsługi

Startują pierwsze centra obsługi

1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi (lista centrów obsługi - plik pdf 183 KB).

W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

  • złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy,
  • złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).

Więcej informacji na temat centrów obsługi znajduję się w Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

 

W centrach obsługi podatnicy będą mogli także pilotażowo skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom).

Ponadto, asystent podatnika będzie udzielał informacji spoza zakresu działania urzędu skarbowego – dotyczących ubezpieczeń społecznych czy też podatku akcyzowego. Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie będą stanowiły doradztwa podatkowego.

Asystent podatnika wyznaczany jest na wniosek podatnika. Wnisek można pobrać z Portalu Podatkowego (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). Asystent podatnika będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

W województwie wielkopolskim od 1 września br. będzie funkcjonować 9 centrów obsługi przy następujących urzędach skarbowych:
Urząd Skarbowy w Gnieźnie
Urząd Skarbowy w Gostyniu
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
Urząd Skarbowy w Koninie
Urząd Skarbowy w Krotoszynie
Urząd Skarbowy w Pile
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady
Urząd Skarbowy w Rawiczu
Urząd Skarbowy we Wrześni
Wszystkie centra obsługi będą czynne w godzinach: w poniedziałek 7:30 – 18:00 oraz od wtorku do piątku 7:30 – 15:30.

Więcej informacji na temat asystenta podatnika znajduję się w Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Pliki do pobrania