«Powrót

Uwaga na wezwania do zapłaty za rejestrację w CEIDG

Uwaga na wezwania do zapłaty za rejestrację w CEIDG

Uwaga na wezwania do zapłaty za rejestrację w CEIDG

Izba Skarbowa w Poznaniu przypomina, że rejestracja w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest całkowicie bezpłatna. Rejestr CEIDG jest prowadzony przez Ministra Rozwoju.

Wszelkiego rodzaju korespondencja z wezwaniem do uregulowania opłaty rejestracyjnej (poniżej przykładowe pismo) nie ma związku z rejestracją w CEIDG.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne o podobnych nazwach oraz skrótach, przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpisy do takich rejestrów mają charakter czysto informacyjny lub reklamowy, nie upoważniają do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Przykładowa treść korespondencji wysyłanej przez Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF):