«Powrót

Zmiana rachunków bankowych urzędów skarbowych

Zmiana rachunków bankowych urzędów skarbowych

Zmiana rachunków bankowych urzędów skarbowych

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że od dnia 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku od: czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków i darowizn (SD), zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych z tytułu płatności podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

W związku powyższym wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych został rozszerzony o nowe numery rachunków bankowych do obsługi wyżej wymienionych tytułów płatności. Zostały one określone w Obwieszczeniu  Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. - Dz. Urz. MF z dnia 8 grudnia 2015 r., poz.86 (plik PDF 1,51 MB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 09.12.2015 Data publikacji: 09.12.2015 09:36 Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2015 13:47
Autor: Natalia Banaszak Osoba publikująca: Natalia Banaszak Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski