«Powrót

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych

 • 1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca br. interpretacje indywidualne będzie wydawał wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)  – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
Tym samym zmienią się również:

 • Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji – wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

  ul. Teodora Sixta 17,
  43-300 Bielsko-Biała


  lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Wzory wniosków o wydanie interpretacji – nowe wzory zostaną określone rozporządzeniami i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.
 • Zasady wnoszenia opłat od wniosków – opłaty te należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej:
  25 1010 1212 0064 6422 3100 0000
  Numer konta zostanie również umieszczony na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.