Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) LESZEK KASPRZAK

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) WIESŁAWA STASZAK

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) JAROSŁAW WIERZEJEWSKI

   

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:34 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2016 13:27
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak