«Powrót

Możliwość uzgodnienia kwot wpłaconych zaliczek/należnego ryczałtu w ciągu roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania rocznego

Możliwość uzgodnienia kwot wpłaconych zaliczek/należnego ryczałtu w ciągu roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania rocznego

Możliwość uzgodnienia kwot wpłaconych zaliczek/należnego ryczałtu w ciągu roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania rocznego

W celu wyeliminowania błędów rachunkowych i wezwań podatników i płatników do skorygowania zeznań/deklaracji rocznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie informuje, że:

 

Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub należnego ryczałtu w ciągu roku podatkowego, mogą przed złożeniem zeznania rocznego potwierdzić zgodność dokonanych wpłat do organu podatkowego z wpłatami wykazanymi w zeznaniu w Samodzielnym Referacie Rachunkowości: 

 

PIT-36, PIT-36L  - pokój nr 22,

PIT-4R (płatnik), PIT-8AR – pokój nr 24,

PIT-28 - pokój nr 24,

CIT-8 – pokój nr 24.   

 

Aby uzyskać informacje o wpłatach należy zgłosić się osobiście (wraz z dowodem osobistym) lub jeśli sprawdzenia ma dokonać inna osoba konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa (wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).