Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) JUSTYNA MULARCZYK

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) MIROSŁAWA TYC

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 14:02 Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2016 13:35
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Natalia Banaszak