Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) SŁAWOMIR BODUS

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) IWONA ZIELIŃSKA

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) URSZULA DYLEWSKA

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 14:03 Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2016 13:51
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Marta Siewiera
  Rejestr zmian