«Powrót

Ważne informacje w związku ze zbliżającym się terminem składania zeznań podatkowych

Ważne informacje w związku ze zbliżającym się terminem składania zeznań podatkowych

Ważne informacje w związku ze zbliżającym się terminem składania zeznań podatkowych

KOMUNIKAT


W związku ze zbliżającym się terminem składania:

  • deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-4R,
  • deklaracji rocznych o zryczałtowanym podatku dochodowym – PIT-8AR,
  • zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8,
  • zeznań podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej – PIT-28, PIT-36, PIT-36L

Naczelnik  Urzędu Skarbowego w Pile uprzejmie informuje, że do dnia 20 stycznia 2017 r. w Centrum Obsługi na sali obsługi (parter – stanowisko wsparcia podatnika  nr 8) można skorzystać z możliwości sprawdzenia prawidłowości wpłaconych zaliczek na poczet w/w podatków.Ponadto informację w zakresie wpłaconych zaliczek można uzyskać osobiście  w pokojach 318, 324 i 325 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00) lub telefonicznie pod numerami (67) 35-26-318, 35-26-324, 35-26-325. W związku z obowiązującym brzmieniem art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpiło przesunięcie momentu utratybytu prawnego zaliczek na podatek dochodowy za dany rok podatkowy (od stycznia do grudnia) z końca roku podatkowego na 20 stycznia następnego roku.

Oznacza to, że tylko do dnia 20.01.2017 r. istnieje możliwość złożenia wniosku
o dokonanie zmiany dyspozycji w stosunku do uiszczonych w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy dotyczących 2016 r. Skorzystanie przez Państwaz możliwości sprawdzenia prawidłowości wpłaconych zaliczek wyeliminuje popełnienie błędu, a w konsekwencji składanie korekt deklaracji oraz spowoduje szybszą realizację nadpłat na rachunek bankowy.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.01.2017 Data publikacji: 05.01.2017 12:41 Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2017 12:42
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile Osoba publikująca: Barbara Piwkowicz Osoba modyfikująca: Barbara Piwkowicz