«Powrót

Administracja podatkowa partnerem dla eksporterów

Administracja podatkowa partnerem dla eksporterów

Administracja podatkowa partnerem dla eksporterów

Stoisko informacyjne Izby Skarbowej w Poznaniu i Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu
Sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wypełniona uczestnikami Forum Eksportowego. Na ekranie prezentacja powitalna.
Sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wypełniona uczestnikami Forum Eksportowego.
Uczestnicy Giełdy Kooperacyjnej odwiedzający poszczególne stoiska instytucji i firm wspierających eksporterów.
Stoisko informacyjne Izby Skarbowej w Poznaniu i Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu

28 kwietnia Izba Skarbowa w Poznaniu wzięła udział w Giełdzie Kooperacyjnej organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Forum Eksportowego dla przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną.

Wydarzenie miało na celu kompleksowe przedstawienie możliwości wsparcia, jakie mogą uzyskać wielkopolskie firmy prowadzące lub planujące inwestycje na arenie międzynarodowej. W Forum udział wzięli m.in. Tadeusz Kościński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Leszek Wojtasiak - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Michał Dąbrowski - Członek Zarządu ds. strategii Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Przy specjalnym stoisku eksperci podatkowi z Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu udzielali porad oraz informacji przedsiębiorcom chcącym rozwijać swoje firmy poza granicami kraju, z zakresu podatku VAT w imporcie i eksporcie oraz handlu wewnątrzwspólnotowego. Była to również dobra okazja do wymiany doświadczeń, promowania uczciwej konkurencji w biznesie oraz zaprezentowania administracji podatkowej jako partnera wspierającego przedsiębiorców.

Relacja z wydarzenia również na stronie internetowej UMWW (link otwiera nowe okno w innym serwisie).