«Powrót

PIT 2015 - punkty obsługi podatników poza siedzibą urzędu

PIT 2015 - punkty obsługi podatników poza siedzibą urzędu

PIT 2015 - punkty obsługi podatników poza siedzibą urzędu

Urząd Skarbowy w Pleszewie informuje o miejscach i terminach, w jakich uruchomione będą dodatkowe punkty informacji i obsługi podatników (poza siedzibą Urzędu), dla osób chcących złożyć zeznanie podatkowe za 2015 rok:

Miejsce pełnienia dyżuru

Data

Godziny dyżurowania

Urząd Gminy w Dobrzycy

ul. Rynek 17, 

63-330 Dobrzyca

16 marca 2016;

20 kwietnia 2016;

8:00 - 11:00

Urząd Gminy w Czerminie ,

63-304 Czermin 47

16 marca 2016;

20 kwietnia 2016;

8:00 - 11:00

Urząd Gminy w Gołuchowie

ul. Lipowa 1,

63-322 Gołuchów

16 marca 2016;

20 kwietnia 2016;

12:00 - 15:00

Urząd Gminy w Gizałkach

ul. Kaliska 28,

63-308 Gizałki

17 marca 2016;

21 kwietnia 2016;

8:00 - 11:00

Urząd Gminy w Choczu

ul. Rynek 17,

63-313 Chocz

17 marca 2016;

21 kwietnia 2016;

12:00 - 15:00