Sprawy karne skarbowe

Szczegółowe informacje na temat zasad postepowania w sprawach karnych skarbowych dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Strony zawierają podstawowe informacje między innymi na temat kar i środków karnych, zasad prowadzenia postępowań w sprawach karnych skarbowych oraz postepowań mandatowych.