Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p. o. Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) BEATA FAJFER
   
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN) SŁAWOMIR TATUR
   
  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2016 10:24
  Autor: Miłosz Zalewski Osoba publikująca: Miłosz Zalewski Osoba modyfikująca: Miłosz Zalewski
  Rejestr zmian