«Powrót

Konkurs na wybór Brokera ubezpieczeniowego przeprowadzany przez Izbę Skarbową w Poznaniu na rzecz wszystkich izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej

Konkurs na wybór Brokera ubezpieczeniowego przeprowadzany przez Izbę Skarbową w Poznaniu na rzecz wszystkich izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej

Konkurs na wybór Brokera ubezpieczeniowego przeprowadzany przez Izbę Skarbową w Poznaniu na rzecz wszystkich izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej

Konkurs zakończony

Termin składania ofert: (14.10.2016) 17.10.2016 godz. 12:00

Dokumenty konkursowe (regulamin wraz z załącznikami) zamieszczono w plikach do pobrania

 

11.10.2016

UWAGA

W plikach do pobrania zamieszczono wyjaśnienia do regulaminu oraz ujednolicone pliki regulaminu uwzględniające zmiany.

Termin składania ofert pozostaje niezmieniony.

 

12.10.2016

UWAGA

W plikach do pobrania zamieszczono wyjaśnienia do regulaminu oraz ujednolicone pliki regulaminu uwzględniające zmiany.

Termin składania ofert zostaje zmieniony na 17.10.2016 r. godz. 12:00.

 

14.10.2016

UWAGA

W plikach do pobrania zamieszczono wyjaśnienia do regulaminu z dnia 13.10.2016.

 

26.10.2016

Wybór oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego Konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego do przygotowania i przeprowadzenia, udzielenia zamówienia publicznego oraz nadzoru nad wykonaniem umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz wszystkich izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NORD PARTNER sp. z o.o.
ul. Fałata 94, 87-100 Toruń

Ww. Oferent spełnia warunki udziału w konkursie, a jego oferta na podstawie kryteriów oceny określonych w Regulaminie Konkursu otrzymała największą liczbę punktów tj. 159 pkt.
 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.10.2016 Data publikacji: 05.10.2016 14:53 Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2016 10:34
Autor: Rafał Targowski Osoba publikująca: Rafał Targowski Osoba modyfikująca: Rafał Targowski