«Powrót

Wspólne świętowanie Dnia Skarbowości i Dnia Służby Celnej

Wspólne świętowanie Dnia Skarbowości i Dnia Służby Celnej

Wspólne świętowanie Dnia Skarbowości i Dnia Służby Celnej

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu gratuluje i wręcza róże stojącym w rzędzie odznaczonym.
Msza Św. rozpoczynająca uroczystość. Wnętrze Katedry w Poznaniu. Uczestnicy obchodów siedzący w ławkach. Widok na ołtarz w tle.
Msza Św. w Katedrze. Widok ołtarza i ambony z której przemawia kapłan.
Msza Św. w Katedrze. Na pierwszym planie grająca orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W tle kompania reprezentacyjna Służby Celnej.
Plac przed Katedrą. Wciągnięcie flagi państwowej na maszt.
Zaproszeni goście pod namiotem na placu apelowym przed Katedrą.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Pan Adam Barciszewski przemawia do zebranych na uroczystości. W tle zgromadzeni goście.
Dyrektor Departamentu Systemów Podatkowych Pan Leszek Grzybowski odczytujący list Wiceministra Finansów Mariana Banasia przy mównicy na placu przed Katedrą. W tle zgromadzeni goście.
Pracownicy administracji podatkowej stojący w rzędzie na placu, czekający na wręczenie odznaczeń.
Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann przypinający odznaczenie jednej z wyróżnionych osób.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu gratuluje i wręcza róże stojącym w rzędzie odznaczonym.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu gratuluje i wręcza róże stojącym w rzędzie odznaczonym.
Dyrektor Departamentu Systemów Podatkowych Pan Leszek Grzybowski przypinający odznaczenie jednej z wyróżnionych osób.
Dyrektor Departamentu Systemów Podatkowych Pan Leszek Grzybowski oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu gratulują odznaczonym.
Funkcjonariusze Służby Celnej oraz pracownicy Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej stojący w rzędzie na placu przed Katedrą.
Odznaczeni pracownicy skarbowości oraz funkcjonariusze i pracownicy celni stojący na placu przed Katedrą w rzędach.
Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu maszeruje i gra na placu przed Katedrą.
Skan listu wystosowanego przez Wiceministra Finansów Mariana Banasia do pracowników i funkcjonariuszy celnych i skarbowych z okazji obchodów Dnia Skarbowości i Dnia Służby Celnej.

W piątek 16 września br. przedstawiciele Administracji Podatkowej, Służby Celnej oraz Kontroli Skarbowej spotkali się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu na uroczystych połączonych obchodach swoich świąt: Dnia Skarbowości oraz Dnia Służby Celnej.

To pierwsza taka inicjatywa w skali całego kraju. Dotychczas bowiem skarbowcy i celnicy świętowali oddzielnie. Dzień Skarbowości przypada bowiem 31 lipca, Dzień Służby Celnej obchodzony jest natomiast 21 września.

W połączonych uroczystościach zorganizowanych przez Izbę Celną, Izbę Skarbową oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu, wzięli udział: Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann, przedstawiciele Ministerstwa Finansów - Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego Pan Leszek Grzybowski, Dyrektor Departamentu Kontroli Skarbowej Pan Sławomir Groch oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł Pani komisarz Magdalena Rzeczkowska. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących ze Służbą Celną i Administracją Skarbową. Uroczystość uświetnił swoją obecnością także gość honorowy gen. Jan Podhorski – żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego i działacz konspiracji antykomunistycznej.

Obchody rozpoczęła msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej oraz Służb Skarbowych, po której uroczystości przeniosły się na plac przed Katedrą. Tam uczestników w krótkich przemówieniach powitali dyrektorzy wszystkich trzech instytucji współorganizujących wydarzenie: Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu Pan insp. Wiesław Struk, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Pan Adam Barciszewski oraz Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu Pan Paweł Widman.

Z okazji wspólnego święta skarbowców i celników Wiceminister Finansów, Szef Służby Celnej Pan Marian Banaś skierował do pracowników i funkcjonariuszy służb skarbowych i celnych list odczytany podczas uroczystości przez Pana Leszka Grzybowskiego – Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego.

Głównym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył pracownikom skarbowości i służb celnych odznaczenia za Długoletnią Służbę. W dalszej kolejności przyznane zostały odznaczenia resortowe, a także nominacje i awanse. Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości Rzeczpospolitej Polskiej odebrało 7 pracowników wielkopolskiej administracji podatkowej.

Na zakończenie uczestnicy i zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia.