starszy inspektor do spraw egzekucji należności pieniężnych w Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Wągrowcu

  starszy inspektor do spraw egzekucji należności pieniężnych w Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Wągrowcu

  Numer: 175691
  Tytuł: starszy inspektor do spraw egzekucji należności pieniężnych w Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Wągrowcu
  Data publikacji: 01.12.2015 14:02
  Termin składania ofert: 7.12.2015 23:59

  Wyniki naboru: Kamila Widzińska, Wągrowiec

  Opis

  Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

   

  Liczba lub wymiar etatów: 1  

  Adres urzędu:

  Izba Skarbowa w Poznaniu

  Plac Cyryla Ratajskiego 5

  61-726 Poznań

  Miejsce wykonywania pracy:

  Wągrowiec

  Urząd Skarbowy w Wągrowcu ul. Kościuszki 19a

  62-100 Wągrowiec

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  ·         realizowanie spraw egzekucyjnych przydzielonych danemu zespołowi egzekucyjnemu,

  ·         stosowanie środków egzekucyjnych, w szczególności zajęcia wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,

  ·         obsługiwanie tytułów wykonawczych i ich realizacji w systemie informatycznym,

  ·         przydzielanie i odbieranie przydziału służby poborcy skarbowego,

  ·         opracowywanie orzeczeń w sprawach wynikających z ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,

  ·         prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

   

   

  Warunki pracy:

  ·           Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  -         praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  -         praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  ·           Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  -         budynek jednopiętrowy,

  -         wejście główne oraz szerokość drzwi wejściowych do gmachu jest dostosowana do potrzeb osób  niepełnosprawnych,

  -         brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

   

  Wykształcenie:  średnie

  Wymagania konieczne:

  • powyżej 6 miesięcydoświadczenia w pracy w administracji publicznej,
  • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej i Kodeksu postepowania administracyjnego,
  • komunikatywność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,

  ·         umiejętność obsługi komputera.

  Wymagania pożądane:

  ·         wyksztalcenie wyższe,

  ·         przeszkolenie z obsługi programu komputerowegoEGAPOLTAX,

  ·         umiejętność pracy w zespole,

  ·         asertywność.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  ·         życiorys i list motywacyjny

  ·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

  ·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  ·         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  ·         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  ·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

  ·         kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

   

  Dokumenty należy składać lub przesyłać do:

  07.12.2015r.

  pod adresem:

  Izba Skarbowa w Poznaniu

  Plac Cyryla Ratajskiego 5

  61-726 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy – US Wągrowiec".

   

  Inne informacje:

  Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  67 26 81 115 lub 67 26 81 117.