«Powrót

Mobilny Urząd Skarbowy we Wrześni - dyżury w gminach

Mobilny Urząd Skarbowy we Wrześni - dyżury w gminach

Mobilny Urząd Skarbowy we Wrześni - dyżury w gminach

Grafika z treścią komunikatu

Przekazywanie deklaracji, zeznań podatkowych w formie elektronicznej to wygoda a przede wszystkim tania metoda nie tylko dla podatników ale też dla płatników. Podkreślić należy, że jest to najprostszy i najszybszy sposób złożenia drogą elektroniczną informacji, deklaracji, zeznań podatkowych bez konieczności przygotowania papierowych formularzy, ich wysyłania, kopertowania. Korzystanie z elektronicznej usługi przesyłania deklaracji podatkowych umożliwia nie tylko weryfikację kompletności dokumentów ale również badanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
 
W ramach prowadzonej akcji promującej przekazywanie deklaracji (zeznań podatkowych) drogą elektroniczną, Urząd Skarbowy we Wrześni we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego uruchamia mobilne punkty obsługi podatników w siedzibach jednostek samorządu. W punktach tych pracownicy Urzędu Skarbowego we Wrześni:

 • pomogą wypełnić PIT elektronicznie i przesłać go przez internet,
 • udzielą informacji w zakresie wypełniania i składania zeznań podatkowych,
 • wydadzą druki zeznań podatkowych,
 • przyjmą wypełnione prawidłowo zeznanie podatkowe.

 
Podatnicy będą mogli załatwić ww. sprawy na miejscu bez konieczności udawania się do siedziby Urzędu Skarbowego we Wrześni.
 
Uwaga: do wysłania zeznania przez internet niezbędne są:

 • informacje o dochodoach uzyskanych w 2016 r. (np. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A),
 • PESEL, NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne),
 • imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
 • kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2015 rok.

Złożenie zeznania podatkowego przez internet nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 
MOBILNY URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI ZAPRASZA DO :

 • Urząd Miasta i Gminy w Pyzdrach w dniu 01.03.2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00,
 • Urząd Gminy w Miłosławiu w dniu 03.03.2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00,
 • Urząd Miasta i Gminy w Nekli w dniu 07.03.2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00,
 • Urząd Gminy w Kołaczkowie w dniu 09.03.2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00.