«Powrót

Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej - Od 1 lipca 2015 r.

Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej - Od 1 lipca 2015 r.

Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej - Od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r., o tym gdzie wysyłamy wniosek o wydanie interpretacji zadecyduje również rodzaj podatku, w zakresie którego składamy wniosek, a nie tylko i wyłącznie, tak jak dotychczas miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Od tego dnia w biurach Krajowej Informacji Podatkowej rozpocznie się proces wdrażania specjalizacji rzeczowej.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się odejść od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie polegać na tym, że poszczególne biura będą udzielać informacji telefonicznych i interpretacji podatkowych w wybranych podatkach.

Celem wprowadzanych zmian jest poprawa jakości usług świadczonych przez Krajową Informację Podatkową, poprzez zwiększenie jednolitości stanowisk prezentowanych w wydawanych interpretacjach.
W ramach przeprowadzonych analiz zaobserwowano bowiem, że dotychczasowe wydawanie interpretacji indywidualnych przez pięć niezależnych organów upoważnionych w zakresie wszystkich podatków, pozbawia Krajową Informację Podatkową możliwości budowania silnych ośrodków kompetencyjnych, skupiających specjalistów w danym podatku.

Docelowo biura w Toruniu i Piotrkowie Trybunalskim będą specjalizować się w podatku PIT. VAT-em zajmować się będą biura w Lesznie i Płocku. Natomiast biuro w Bielsku-Białej będzie odpowiedzialne za CIT, akcyzę, PCC, podatek od spadków i darowizn oraz pozostałe podatki.
Od 1 lipca 2015 r. o tym, w którym biurze należy złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej decydować będą dwa elementy:

  • miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy oraz
  • podatek, którego dotyczy wniosek.

Wraz ze zmianą właściwości modyfikacji ulega obowiązujący wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN oraz sposób wnoszenia należnej od wniosku opłaty – od 1 lipca opłaty nie będzie już można uiścić gotówką w kasie a jedynie na rachunek bankowy właściwej izby skarbowej.
Wprowadzanie specjalizacji rzeczowej w biurach KIP jest jednym z elementów rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, kolejna zmiana właściwości nastąpi 1 stycznia 2016 r.
Szczegółowe informacje na temat zmiany właściwości można znaleźć w załączonych tabelach oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Skutki zmiany właściwości dla podmiotów z województwa wielkopolskiego
Dla podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie wielkopolskim, zmiana właściwości od 1 lipca 2015 r. obejmuje wnioski dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku akcyzowego oraz innych (np. gry hazardowe, zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników). Wnioski dotyczące pozostałych podatków nadal należy kierować do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie.
Od 1 lipca 2015 r., podmioty, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie wielkopolskim  i chcą otrzymać indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego powinny kierować swoje wnioski:

  • w zakresie  podatków (PCC, SD, akcyza, inne) do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2a,

43-300 Bielsko-Biała
numer rachunku, na który należy uiścić opłatę: 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000

  • w zakresie pozostałych podatków (VAT, PIT, CIT) do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
ul.  Dekana 6,
64-100 Leszno
numer rachunku, na który należy uiścić opłatę: 29 1010 1469 0032 6122 3100 0000